Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@lfs.zgora.pl oraz adres poczty
elektronicznej bezpośredniego organizatora, podanego w Komunikacie Organizacyjnym, najpóźniej do 10 dni przed zawodami. Zgłoszenia przesyła macierzysta federacja.

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura Lubuskiej Federacji Sportu.

Wersję papierową listy meldunowej (druga zakładka druku zgłoszenia) należy przedstawić podczas akredytacji, pamiętając o zebraniu wszystkich podpisów.

Przypominamy, iż zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, warunkiem przyjęcia i akredytacji reprezentacji wojewódzkich w każdym ze sportów jest złożenie przez wszystkich uczestników

(zawodników, osób towarzyszących, sędziów, itp.) oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, iż powyższe oświadczenia dotyczące zawodników niepełnoletnich winien podpisać opiekun prawny (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez sąd).

W przypadku braku oświadczeń kosztami pobytu będzie obciążona jednostka delegująca WISS.

Do pobrania dla uczestników:
komunikat organizacyjny
druk zgłoszenia
druk zgody na przetwarzanie danych

Do pobrania dla organizatorów:
stawki sędziowskie 2019
apel olimpijski
ślubowanie zawodników
przyrzeczenie sędziów
elementy ceremonii OOM
oświadczenie do umów zleceń
lista kosztów podróży sędziów
lista meldunkowa dla sędziów
lista ryczałtów sędziowskich